Firemní kultura

Firemní kultura

firemní kultura

Vidění

Stát se udržitelnou, celosvětově uznávanou logistickou společností s digitálním náskokem, který obstojí ve zkoušce času.

firemní kultura 1

Mise

Upřednostňujeme potřeby a problémy našich zákazníků a poskytujeme konkurenceschopná logistická řešení a služby, které neustále vytvářejí maximální hodnotu pro naše zákazníky.

Hodnoty

Integrita:Ceníme si poctivosti a důvěry ve všech našich jednáních a snažíme se být pravdiví ve všech našich komunikacích.
Zaměření na zákazníka:Naši zákazníci jsou středem všeho, co děláme, a zaměřujeme svůj omezený čas a zdroje na to, abychom jim sloužili podle našich nejlepších schopností.
Spolupráce:Pracujeme společně jako tým, pohybujeme se stejným směrem a slavíme společně úspěchy a zároveň se podporujeme v dobách těžkostí.
Empatie:Naším cílem je porozumět perspektivám našich zákazníků a projevit soucit, převzít odpovědnost za své činy a projevit skutečnou péči.
Průhlednost:Jsme otevření a čestní ve svém jednání, snažíme se o srozumitelnost ve všem, co děláme, a přebíráme odpovědnost za své chyby a zároveň se vyhýbáme kritice ostatních.